Skip to Store Area:

BeboXX.com

پیام فن پیمایش LED-سیاه- فن پیام برنامه ریزی.
- فروشگاه تا 6 پیام ها، هر پیام تا 16 حرف طولانی.
- 8 پیام ظرفیت ذخیره سازی، 3 حالت پیمایش.
- برنامه ریزی چراغ فن پیام اجازه می دهد تا پیام های خود را ویرایش کنید.
- باتری: 3 * AA 1.5V (و نه از جمله)
- ابعاد: قطر 47mm. * 111mm بلند
- وزن: 65g
اضافه کردن برچسب شما :

اضافه کردن برچسب

استفاده از فضاهای به تگ های جداگانه. تک کتیشن استفاده کنیم (') برای عبارت.